On-Line Prihláška

Prihláška na konferenciu
Som PhD študent
Stravovanie a Sprievodný program


Pri viacnásobnom odoslaní formulára pre tú istú osobu bude akceptovaný posledný odoslaný formulár.
Formulár je potrebné vyplniť aj pre spoluautorov, prípadne sprievodné osoby, ktoré sa zúčastnia konferencie.
* povinné pole