Dôležité termíny

Zaslanie prihlášky s názvom príspevku a abstraktom:

do 15.10. 2019

Úhrada registračného poplatku:

do 08. 11. 2019

Zaslanie príspevku:

do 31. 10. 2019

Oznam o výsledku recenzie

do 13.11. 2019

Konečná verzia príspevku

do 15.11. 2019

 

On-line registrácia je dostupná na stránke Opens internal link in current windowOn-Line prihláška

Finálny príspevok je potrebné odoslať na emailovú adresu Opens window for sending emailtransfer@tnuni.sk