Program konferencie

Kompletný program Initiates file downloadvo formáte pdf.

 

Streda, 20. november

Individuálny príchod účastníkov

 

Štvrtok, 21. november

08:00 - 09:00 Registrácia účastníkov

09:00 - 09:30 Otvorenie konferencie

09:45 - 10:45 Prezentácia firiem

10:45 - 11:30 Posterová sekcia I

11:30 - 12:30 Blok prezentácii I

12:30 - 13:30 Prestávka na obed

13:30 - 15:15 Blok prezentácii II

15:15 - 16:00 Posterová sekcia II

16:00 - 17:30 Blok prezentácii III

16:00 - 22:00 Slávnostná večera a Spoločenský večer

 

Piatok, 22. november

09:00 - 11:00 Voľný program s prehliadkou Trenčianskeho hradu

11:00               Ukončenie konferencie