Program konferencie

Rámcový program

Streda, 20. november

08:00 - 09:30 Individuálny príchod účastníkov

 

Štvrtok, 21. november

08:00 - 09:30 Registrácia účastníkov

09:00 - 09:45 Otvorenie konferencie

09:45 - 12:30 Prednášky

12:30 - 13:30 Prestávka na obed

13:30 - 17:30 Prednášky

19:30             Spoločenský večer

 

Piatok, 22. november

08:00 - 09:30 Voľný program s prehliadkou Trenčianskeho hradu