Úvod

 

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.,

dekan Fakulty špeciálnej techniky
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Vás pozýva na


20. jubilejnú medzinárodnú vedeckú konferenciu

 VYUŽÍVANIE NOVÝCH POZNATKOV V STROJÁRSKEJ PRAXI

 

21.-22. november 2019, Trenčín, Opens external link in new windowHotel Elizabeth

 


Kovové materiály  ■ Kompozitné materiály a plasty ■ Technologické disciplíny v strojárstve ■ Konštrukcie a inovácie v strojárstve ■
Rezné nástroje a rezné materiály ■ Špeciálna technika, technológie a materiály ■ Technická diagnostika ■
Kvalita strojárskej produkcie ■ Obnoviteľné zdroje energie


Initiates file downloadFinálny program konferencie v pdf formáte / Full conference programme in pdf format