Kontakty

Kontakt pre zasielanie príspevkov a bližšie informácie o konferencii

Ing. Maroš Eckert, PhD., e-mail: Opens window for sending emailtransfer@tnuni.sk, Opens window for sending emailmaros.eckert@tnuni.sk

Tel.: +421 32 7400 246

 

Kontakt pre záležitosti platieb a platobné doklady

Ing. Marcela Galbová, e-mail: Opens window for sending emailmarcela.galbova@tnuni.sk

Tel.: +421 32 7400 202

 

Fakulta špeciálnej techniky

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Pri Parku 19

911 06  Trenčín 

Slovenská republika