Úvod

 

pripravujeme

 

19. medzinárodnú vedeckú konferenciu

TRANSFER 2018

VYUŽÍVANIE NOVÝCH POZNATKOV V STROJÁRSKEJ PRAXI

 

22.-23. november 2018

 

Trenčianske Teplice

 

 

 

 


Kovové materiály  ■ Kompozitné materiály a plasty ■ Technologické disciplíny v strojárstve ■ Konštrukcie a inovácie v strojárstve ■
Rezné nástroje a rezné materiály ■ Špeciálna technika a jej výroba ■ Technická diagnostika ■
Kvalita strojárskej produkcie ■ Obnoviteľné zdroje energie