Úvod

 

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.,

dekan Fakulty špeciálnej techniky
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Vás pozýva na


19. medzinárodnú vedeckú konferenciu
TRANSFER 2018

VYUŽÍVANIE NOVÝCH POZNATKOV V STROJÁRSKEJ PRAXI

 

 

22.-23. november 2018

 

Opens external link in new windowHotel Most Slávy, Trenčianske Teplice

 

 

 

 


Kovové materiály  ■ Kompozitné materiály a plasty ■ Technologické disciplíny v strojárstve ■ Konštrukcie a inovácie v strojárstve ■
Rezné nástroje a rezné materiály ■ Špeciálna technika a jej výroba ■ Technická diagnostika ■
Kvalita strojárskej produkcie ■ Obnoviteľné zdroje energie


 

 

Initiates file downloadPozvánka vo formáte pdf