Úvod

 

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.,

dekan Fakulty špeciálnej techniky
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Vás pozýva na

 

18. medzinárodnú vedeckú konferenciu

TRANSFER 2017

VYUŽÍVANIE NOVÝCH POZNATKOV V STROJÁRSKEJ PRAXI

 

23.-24. november 2017

 

Opens internal link in current windowHotel Most Slávy, Trenčianske Teplice

 

  pod záštitou doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. – rektora TnUAD,

 

 


Kovové a nekovové materiály  ■ Technologické disciplíny v strojárstve ■ Konštrukcie a inovácie v strojárstve ■
Rezné nástroje a rezné materiály ■ Špeciálna technika a jej výroba ■ Technická diagnostika ■
Kvalita strojárskej produkcie ■ Obnoviteľné zdroje energie


 

Sponzori